Jste u nás vítáni.

It would be our pleasure to have you fellowship with us in all our services, to experience the warmth and joy of His presence.

Hodnoty

Společně pracujeme na zlepšení naší pohostinnosti, statečnosti, zdraví komunity a dobrého vlivu na ni

více
Vize

Osobní, regionální i globální rozšiřování Království Božího díky manifestování Jeho Přítomnosti

více
Mise

Budovat lidi v porozumění, kdo jim pomůže rozvinout jejich potenciál, v nadšení pro Království Boží, v tom, jak pomáhat světu a dorazit nakonec až do Nebe

více

Nedělní shromáždění

Náš pastor

Augustine Otekhile je naším současným pastorem farnosti Covenant Parish, Praha, a Národní koordinátor církve Redeemed Christian Church of God (RCCG) Czech Mission v ČR (české mise Vykoupené Křesťanské církve Boží). Augustine zažil Spasení a důvod svědčit jednoho večera - 17. dubna 1992, když vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu. Jeho osobní motto je od té doby ''celou svou pouť půjdu s Ježíšem, budu Mu sloužit, mé srdce Ho bude milovat a nic mne nezastaví až do cíle cesty; krok za krokem, den za dnem, dojdu až do cíle''. Má na srdci pomoci lidem objevit a naplnit jejich hřivny. Věří, že zvěst Evangelia Pána Ježíše Krista je řešením pro otázky a problémy lidstva. Služba pastora Austina skutečně zasahuje a proměňuje životy. A Bůh, skrze působení Svého Ducha Svatého, si jej používá spolu s jeho věrnými a oddanými spolupracovníky k budování Své Církve, která jde od Slávy k Slávě. Jeho manželka, pastorka Olorunfunke Cathy-Austin, je jeho spolupracovnicí na Boží vinici. Jejich manželství je požehnáno dětmi. Bydlí spolu v Praze v České republice.

více

Digitální knihovna

Fasting and Prayer God s Nuclear Power.

Fasting and Prayer God s Nuclear Power.

více
A Hunger for God_ Desiring God through Fasting and Prayer.

A Hunger for God_ Desiring God through Fasting and Prayer.

více
RCCG Covenant Parish – A Guide to Prayer and Fasting.

RCCG Covenant parish. A Guide to Prayer and Fasting.

více
Sociální výbor

kniha Mojžíšova 15:7-8 "7 Bude-li u tebe potřebný někdo z tvých bratří, v některé z tvých bran v tvé zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, nebude tvé srdce zpupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným bratrem. "

více
Sbor

Církevní hudební skupina má v naší církvi nepostradatelnou roli při chvalách. Skupina je částí společenství připravenou na vedení ostatních při zpívání a chvalách. Jsou odpovědní za vedení naší církevní rodiny do přítomnosti Boží.

více
Vítání a pohostinnost

" Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde ; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti. " Žalm 84:11. Uvaděči hrají v naší církvi vitální roli při vítání do naší církve a projevování pohostinnosti.

více
cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština