O nás

O projektu RCCG Covenant Parish Praha, Česká republika

 

Covenant Parish je centrála Církve Vykoupených křesťanů (RCCG) v Praze, České republice. V dubnu 2006 začala Covenant Parish fungovat s pěti členy a dále rostla pod vedením Dr. Innocenta Edda. Podle Pánova slibu v Matoušovi 16:18 je církev nyní pod vedením Ducha svatého spolu s Dr. Augustinem Otekhile.
Covenant Parish je součástí celosvětové církve RCCG s hlavním sídlem v Lagosu, Nigérii. Tato církev byla založena roku 1952 reverendem Josiahem Akindayomim, který byl také prvním hlavním pastorem. Současným hlavním pastorem je pastor E. A. Adeboye (zvaný „Daddy G. O.“), který s pomocí boží přinesl nárůst, expanzi a inovace do této církve (která nyní má okolo 5000 poboček po celém světě) a naplnil tak smlouvu, kterou má zakladatel s Bohem. Mým velkým přáním je, abyste se k nám přidali a zažili lásku Boží v Kristu Ježíši a pravé společenství. Bůh Vám bohatě žehná.

Jste u nás vítáni.

Dr. Augustine Otekhile
Národní kooordinátor
Česká mise RCCG
Česká republika

Prohlášení o víře
 • Věříme, že celé Písmo, jak Starý, tak Nový Zákon jsou inspirovány Duchem svatým (2 Timoteus 3:16-17).
 • Věříme, že je pouze jediný Bůh, který je Stvořitelem všeho viditelného i neviditelného (Jan 1:1-3).
 • Věříme, že Ježíš Kristus je jediným synem Božím; koncipovaný Duchem svatým v Panně Marii, který přišel jako Bůh zjevený v těle, který vzal naše hříchy a je Spasitelem světa. Skrze Něho bylo všechno stvořeno (Jan 1:1-14).
 • Věříme v Ježíšovu smrt na kříži a vzkříšení, kterým přináší Vykoupení (Izajáš 53:4-10); (1 Petr 2:24); (Jan 10:11); (Galatským 3:13); (Matouš 20:28); (1 Korintským 15:3); (Římanům 4:25); (2 Korinstkým 5:14); (Židům 2:9); (Židům 9:26).
 • Věříme, že Duch svatý je třetí osoba Trojice. Má stejnou sílu a slávu jako Bůh Otec a Bůh Syn (Jan 14:16-17); (Jan 15:26); (Matouš 3:16); (Skutky 13:24).
 • Věříme, že ve křest vodou úplným ponořením ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého.
 • Věříme, že křest vodou je vnější znamení a příklad skutečného pokání hříšníka ze svých hříchů (Skutky 2:38); (Skutky 22:6). Každý, kdo je pokřtěný, se identifikuje s Kristovou smrtí, pohřbem a vzkříšením (Římanům 6:1-23).
Prohlášení o poslání Covenant Parish:

Zvýšit povědomí lidí

 • Kdo si uvědomí svůj potenciál
 • Kdo bude závislí na Království
 • Kdo bude mít dopad na svůj život
 • Kdo konečně učiní nebe
Prohlášení o poslání RCCG celosvětově: RCCG Worldwide:
 • Stvořit nebesa
 • Přijmout mezi nás co nejvíce lidí
 • Mít člena RCCG v každé rodině ve všech národech

Spolu s bodem 1, svátost bude náš životní styl. Spolu s bodem 2 a 3 založíme kostely v docházkové vzdálenosti do 5 minut v každém městě a obci v rozvojových zemích a v dojezdové vzdálenosti do 5 minut v každém městě a obci v rozvinutých zemích. Budeme usilovat o tyto cíle, dokud národy světa nedosáhnou Jěžíše Krista našeho Pána.

cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština